PersoneelsdienstenPersoneelsdiensten Tuinema is begonnen in 2012 met het uitzenden van personeel.

Door de vraag naar goed personeel in de Agrarische sector en de Grond-,Weg-, en Waterbouw ben ik gestart met Personeelsdiensten Tuinema.

Al langere tijd verhuurde ik mij zelf in deze branche en ik weet goed wat de werkzaamheden inhouden door mijn eigen ervaring.


Door mijn eigen ervaring kan ik voor u als werkgever de juiste mensen op de juiste plek zetten.

Ik ben zeer betrokken en vind het belangrijk goed contact te hebben met zowel de werkgever als de werknemer.


Sinds 2016 ben ik ABU en NEN-4400 gecertificeerd, en ik ben in het bezit van VCU-VIL en aangesloten bij Cumela Nederland.


ABU

De Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) is dé belangenbehartiger van de uitzendondernemingen in Nederland.

Als ABU-lid staat Personeelsdiensten Tuinema voor kwaliteit, zekerheid en betrouwbaarheid.


NEN-4400

Personeelsdiensten Tuinema is NEN 4400-gecertificeerd door de Stichting Normering Arbeid (SNA).

Hiermee tonen we aan dat onze (personeels)administratie op orde is, dat wij op tijd voldoende loonheffingen en omzetbelasting afdragen

en dat onze medewerkers arbeid mogen verrichten in Nederland.Personeelsdiensten Tuinema verhuurd aan u mensen van verschillende leeftijden met uiteraard bijpassende ervaringen.

Heeft u tijdelijk of voor langere tijd personeel nodig dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

We kunnen u van ervaren Kraanmachinist tot aan naar schoolgaande jeugd voor in de weekenden of vakanties aanbieden.

Bel gerust met 06-13390302 of e-mail naar info@machinistverhuur-tuinema.nlWanneer je op zoek bent naar werk, neem dan ook contact met ons op!

E-mail je motivatie en CV naar info@machinistverhuur-tuinema.nl


Je ontvangt altijd een bevestiging van ontvangst!
Gecertificeerd en aangesloten bij:

Website design: Berdien Kazemier